ممکن است شما هم از جمله افرادی باشید که در هنگام انجام پروژه ها با عمل نکردن برخی از ابزارها مواجه شده باشید.

در این مقاله قصد داریم یکی از رایجترین آنها که باعث درست عمل نکردن Tab ها و Dropdrown ها می شود را معرفی نماییم.

Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js

در صورتیکه با مشکل فوق که بدلیل نبود فایل popper.js بوجود می آید مواجه گشتید، برای حل آن مطابق دستور العمل زیر اقدام نمایید:

مطابق تصویر ۱ ابتدا به سایت getbootstrap.com رفته و بخش Documentation را انتخاب می کنیم.

حل مشکل Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۱
 Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۲

پس از وارد شدن به صفحه Introduction به اندازه ای صفحه را به سمت پایین اسکرول می کنیم تا به قسمت JS برسیم.

 Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۳

حال آدرس مشخص شده در تصویر ۳ را مطابق تصویر شماره ۴ در مرورگر کپی می کنیم.

 Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۴
 Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۵

حال مطابق تصویر شماره ۵ از صفحه Save as گرفته و در مسیر کتابخانه های پوشه JS (تصویر ۶) با همان نام پیشنهاد شده ذخیره می نماییم.

 Uncaught Error: Bootstrap dropdown require Popper.js
تصویر ۶

حال می توانید با آدرس دهی این فایل مطابق فایل های دیگر از آن استفاده نمایید.

اگر در مورد این مطلب تجربه ای دارید و یا با ابهام مواجه شده اید لطفا با مراجعه به قسمت دیدگاه، آنرا مطرح کنید.

این مطلب چقدر برای شما مفید بوده است؟