تبلیغات در شبکه های اجتماعی

تبلیغات در شبکه های اجتماعی

بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلن ۱
تومان ۹۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • مدیریت پیج اینستاگرام
 • تولید محتوا
 • قراردادن پست و هشتگ گذاری مناسب (۲۵ پست)
 • گذاشتن استوری (۱۵ استوری)
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایورت
 • افزایش فالور
 • بیزینسی کردن پیچ و اتصال به فیس بوک
 • ارائه گزارش ماهیانه

بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلن ۲
تومان ۱/۵۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • مدیریت پیج اینستاگرام
 • تولید محتوا
 • قراردادن پست و هشتگ گذاری مناسب (۲۵ پست)
 • گذاشتن استوری (۱۵ استوری)
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایورت
 • افزایش فالور
 • بیزینسی کردن پیچ و اتصال به فیس بوک
 • ارائه گزارش ماهیانه
 • تبلیغات شاتی (۲ تبلیغ)

بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلن ۳
تومان ۱/۹۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • مدیریت پیج اینستاگرام
 • تولید محتوا
 • قراردادن پست و هشتگ گذاری مناسب (۲۵ پست)
 • گذاشتن استوری (۱۵ استوری)
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایورت
 • افزایش فالور
 • بیزینسی کردن پیچ و اتصال به فیس بوک
 • ارائه گزارش ماهیانه
 • عکاسی رئال (۱۰ فریم)
 • فیلم برداری رئال (۵)
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در آپارات
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در یوتیوب

بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلن ۴
تومان ۲/۹۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • مدیریت پیج اینستاگرام
 • تولید محتوا
 • قراردادن پست و هشتگ گذاری مناسب (۲۵ پست)
 • گذاشتن استوری (۱۵ استوری)
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایورت
 • افزایش فالور
 • بیزینسی کردن پیچ و اتصال به فیس بوک
 • ارائه گزارش ماهیانه
 • عکاسی رئال (۱۰ فریم)
 • فیلم برداری رئال (۵)​
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در آپارات
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در یوتیوب
 • درج پست لینکدین
 • درج پست فیس بوک
 • درج پست توییتر
ویژه

بازاریابی شبکه های اجتماعی

پلن ۵
توافقی ماهانه
 • مدیریت پیج اینستاگرام
 • تولید محتوا
 • قراردادن پست و هشتگ گذاری مناسب (۲۵ پست)
 • گذاشتن استوری (۱۵ استوری)
 • پاسخ به کامنت
 • پاسخ به دایورت
 • افزایش فالور
 • بیزینسی کردن پیچ و اتصال به فیس بوک
 • ارائه گزارش ماهیانه
 • عکاسی رئال (۱۰ فریم) ​
 • فیلم برداری رئال (۵)
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در آپارات
 • ایجاد کانال و قراردادن فیلم ها در یوتیوب
 • درج پست لینکدین
 • درج پست فیس بوک
 • درج پست توییتر
 • تبلیغات پروموشن
 • تبلیغات در پیج های پربازدید