سامانه ارسال پیامک

سامانه ارسال پیامک

سامانه ارسال پیامک

پلن ۱
تومان ۴۰/۰۰۰ دائمی، بدون نیاز به هزینه تمدید ​
 • کلیه ی امکانات پایه
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال سیمکارتی
 • وب سرویس API
 • تعرفه هر پیامک ۱۴.۲ تومان

سامانه ارسال پیامک

پلن ۲
تومان ۷۰/۰۰۰ دائمی، بدون نیاز به هزینه تمدید ​
 • کلیه ی امکانات پایه
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال سیمکارتی
 • وب سرویس API
 • تعرفه هر پیامک ۱۳.۵ تومان
 • خط خدماتی
 • ارسال پیام صوتی

سامانه ارسال پیامک

پلن ۳
تومان ۱۵۰/۰۰۰ دائمی، بدون نیاز به هزینه تمدید ​
 • کلیه ی امکانات پایه
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال سیمکارتی
 • وب سرویس API
 • تعرفه هر پیامک ۱۲.۷ تومان
 • خط خدماتی
 • ارسال پیام صوتی
 • منشی پیامکی
 • پاسخگوی هوشمند
 • ۵۰۰ پیامک هدیه

سامانه ارسال پیامک

پلن ۴
تومان ۴۹۹/۰۰۰ دائمی، بدون نیاز به هزینه تمدید ​
 • کلیه ی امکانات پایه
 • خط اختصاصی رایگان
 • ارسال سیمکارتی
 • وب سرویس API
 • تعرفه هر پیامک ۱۱.۲ تومان
 • خط خدماتی
 • ارسال پیام صوتی
 • منشی پیامکی
 • پاسخگوی هوشمند
 • ۱۰۰۰ پیامک هدیه
 • مسابقه و نظرسنجی پیامکی
 • کدخوان
 • نوبت دهی پیامکی
ویژه