طراحی سایت وردپرس

طراحی سایت وردپرس

طراحی سایت

پلن ۱
تومان ۵۰۰/۰۰۰
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • استفاده از کدهای استاندارد​
 • قالب آماده​
 • تجاری - شرکتی​
 • تک زبانه (فارسی)​
 • آموزش کاربری رایگان​
 • یک ماه پشتیبانی رایگان​

طراحی سایت

پلن ۲
تومان ۹۹۹/۰۰۰
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • استفاده از کدهای استاندارد​
 • قالب آماده​
 • تجاری - شرکتی - فروشگاهی​
 • تک زبانه (فارسی)​
 • آموزش کاربری رایگان​
 • دو ماه پشتیبانی رایگان​

طراحی سایت

پلن ۳
تومان ۴/۹۰۰/۰۰۰
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • استفاده از کدهای استاندارد​
 • قالب اختصاصی​
 • تجاری - شرکتی​
 • تک زبانه (فارسی)​
 • آموزش کاربری رایگان​
 • سه ماه پشتیبانی رایگان​
 • دامنه ir. رایگان​

طراحی سایت

پلن ۴
تومان ۹/۰۰۰/۰۰۰
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • استفاده از کدهای استاندارد​
 • قالب اختصاصی​
 • تجاری - شرکتی - فروشگاهی​
 • تک زبانه (فارسی)​
 • آموزش کاربری رایگان​
 • چهار ماه پشتیبانی رایگان​
 • دامنه ir. رایگان​
 • دامنه com. رایگان​
ویژه

طراحی سایت

پلن ۵
تومان ۱۹/۹۰۰/۰۰۰
 • واکنشگرا (رسپانسیو)
 • استفاده از کدهای استاندارد​
 • قالب اختصاصی​ (سفارشی)
 • تجاری - شرکتی - فروشگاهی​
 • چند زبانه (فارسی)​
 • آموزش کاربری رایگان​
 • چهار ماه پشتیبانی رایگان​
 • دامنه ir. رایگان​
 • دامنه com. رایگان​
 • هاست یکساله رایگان​
 • ssl یکساله رایگان​
 • افزونه های اصلی رایگان​