سئو و بهینه سازی سایت وردپرس

سئو و بهینه سازی سایت وردپرس

سئو و بهینه سازی سایت

پلن ۱
تومان ۱/۵۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • پشتیبانی وب سایت​ (پلن ۱)
 • تعیین کلمات کلیدی مهم
 • آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
 • افزایش رتبه کلمات کلیدی
 • آنالیز آدرس های موجود در سایت
 • آنالیز بک لینک های موجود
 • آنالیز محتوای تکراری
 • بهینه سازی عنوان صفحه
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • بهینه سازی انکر تکست
 • بهینه سازی متن جایگزین تصویر
 • بهینه سازی تگ های هدر
 • ایجاد صفحه جدید (۳ صفحه در صورت نیاز)
 • ایجاد / بهینه سازی robots.txt
 • ایجاد / بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی کد ها
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ساخت لینک های داخلی
 • چک کردن ریدایرکت ها
 • رفع خطاهای ۴۰۴
 • استخراج لینک های نامعتبر
 • لینک سازی طبیعی
 • تولید محتوی تا ۳۵۰۰ کلمه
 • ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
 • چک کردن خطاهای گزارش شده
 • ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
 • آنالیز بخش Coverage
 • ثبت وب سایت در نقشه گوگل
 • آنالیز ترافیک سایت
 • گزارش تغییرات رتبه سایت
 • گزارش فعالیت های انجام شده

سئو و بهینه سازی سایت

پلن ۲
تومان ۳/۵۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی​ (پلن ۱)
 • پشتیبانی وب سایت​ (پلن ۱)
 • تعیین کلمات کلیدی مهم
 • آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
 • افزایش رتبه کلمات کلیدی
 • آنالیز آدرس های موجود در سایت
 • آنالیز بک لینک های موجود
 • آنالیز محتوای تکراری
 • بهینه سازی عنوان صفحه
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • بهینه سازی انکر تکست
 • بهینه سازی متن جایگزین تصویر
 • بهینه سازی تگ های هدر
 • ایجاد صفحه جدید (۵ صفحه در صورت نیاز)
 • ایجاد / بهینه سازی robots.txt
 • ایجاد / بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی کد ها
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ساخت لینک های داخلی
 • چک کردن ریدایرکت ها
 • رفع خطاهای ۴۰۴
 • استخراج لینک های نامعتبر
 • لینک سازی طبیعی
 • تولید محتوی تا ۶۵۰۰ کلمه
 • ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
 • چک کردن خطاهای گزارش شده
 • ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
 • آنالیز بخش Coverage
 • ثبت وب سایت در نقشه گوگل
 • آنالیز ترافیک سایت
 • گزارش تغییرات رتبه سایت
 • گزارش فعالیت های انجام شده
 • آنالیز ساختار وب سایت
 • بازنویسی آدرس های موجود سایت
 • ساختن صفحه ۴۰۴ سفارشی
 • بهینه سازی تگ کانونیکال
 • ساخت بلاگ
 • تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا ۱۰۰۰ کلمه

سئو و بهینه سازی سایت

پلن ۳
تومان ۴/۹۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی​ (پلن ۲)
 • پشتیبانی وب سایت​ (پلن ۲)
 • تعیین کلمات کلیدی مهم
 • آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
 • افزایش رتبه کلمات کلیدی
 • آنالیز آدرس های موجود در سایت
 • آنالیز بک لینک های موجود
 • آنالیز محتوای تکراری
 • بهینه سازی عنوان صفحه
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • بهینه سازی انکر تکست
 • بهینه سازی متن جایگزین تصویر
 • بهینه سازی تگ های هدر
 • ایجاد صفحه جدید (۱۰ صفحه در صورت نیاز)
 • ایجاد / بهینه سازی robots.txt
 • ایجاد / بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی کد ها
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ساخت لینک های داخلی
 • چک کردن ریدایرکت ها
 • رفع خطاهای ۴۰۴
 • استخراج لینک های نامعتبر
 • لینک سازی طبیعی
 • تولید محتوی تا ۱۳۰۰۰ کلمه
 • ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
 • چک کردن خطاهای گزارش شده
 • ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
 • آنالیز بخش Coverage
 • ثبت وب سایت در نقشه گوگل
 • آنالیز ترافیک سایت
 • گزارش تغییرات رتبه سایت
 • گزارش فعالیت های انجام شده
 • آنالیز ساختار وب سایت
 • بازنویسی آدرس های موجود سایت
 • ساختن صفحه ۴۰۴ سفارشی
 • بهینه سازی تگ کانونیکال
 • ساخت بلاگ
 • تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا ۲۰۰۰ کلمه
 • آنالیز رقبا
 • چک کردن استانداردهای W3C
 • آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
 • امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
 • ثبت نام در الکسا
 • رپورتاژ آگهی
ویژه

سئو و بهینه سازی سایت

پلن ۴ (تضمینی)
تومان ۹/۹۰۰/۰۰۰ ماهانه
 • بازاریابی شبکه های اجتماعی​ (پلن ۳)
 • پشتیبانی وب سایت​ (پلن ۳)
 • تعیین کلمات کلیدی مهم
 • آنالیز و یافتن رتبه کلمات کلیدی
 • افزایش رتبه کلمات کلیدی
 • آنالیز آدرس های موجود در سایت
 • آنالیز بک لینک های موجود
 • آنالیز محتوای تکراری
 • بهینه سازی عنوان صفحه
 • بهینه سازی متا تگ ها
 • بهینه سازی انکر تکست
 • بهینه سازی متن جایگزین تصویر
 • بهینه سازی تگ های هدر
 • ایجاد صفحه جدید (۱۵ صفحه در صورت نیاز)
 • ایجاد / بهینه سازی robots.txt
 • ایجاد / بهینه سازی نقشه سایت
 • بهینه سازی کد ها
 • بهینه سازی سرعت سایت
 • ساخت لینک های داخلی
 • چک کردن ریدایرکت ها
 • رفع خطاهای ۴۰۴
 • استخراج لینک های نامعتبر
 • لینک سازی طبیعی
 • تولید محتوی تا ۲۵۰۰۰ کلمه
 • ثبت وب سایت در گوگل سرچ کنسول
 • چک کردن خطاهای گزارش شده
 • ثبت نقشه سایت در گوگل سرچ کنسول
 • آنالیز بخش Coverage
 • ثبت وب سایت در نقشه گوگل
 • آنالیز ترافیک سایت
 • گزارش تغییرات رتبه سایت
 • گزارش فعالیت های انجام شده
 • آنالیز ساختار وب سایت
 • بازنویسی آدرس های موجود سایت
 • ساختن صفحه ۴۰۴ سفارشی
 • بهینه سازی تگ کانونیکال
 • ساخت بلاگ
 • تولید محتوا برای محصولات یا خدمات تا ۴۰۰۰ کلمه
 • آنالیز رقبا
 • چک کردن استانداردهای W3C
 • آنالیز و رفع خطاهای مرتبط با موبایل فرندلی بودن وب سایت
 • امتیاز و کامنت گذاری برای کسب و کار
 • ثبت نام در الکسا
 • رپورتاژ آگهی
 • چک کردن نمایش صحیح وب سایت در مرورگرهای مختلف