هاست وردپرس

هاست وردپرس

هاست وردپرس

پلن ۱
تومان ۲۸۵/۰۰۰ سالیانه
 • سرور لینوکس (ایران)
 • ۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • پردازشگر ۳ هسته ای
 • ۲۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۵ بازدید در هر لحظه
 • ترافیک ماهانه ۲۰ گیگابایت

هاست وردپرس

پلن ۲
تومان ۴۲۵/۰۰۰ سالیانه
 • سرور لینوکس (ایران)
 • ۲۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • پردازشگر ۴ هسته ای
 • ۳۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۲۵ بازدید در هر لحظه
 • ترافیک ماهانه ۴۰ گیگابایت

هاست وردپرس

پلن ۳
تومان ۸۵۰/۰۰۰ سالیانه
 • سرور لینوکس (ایران)
 • ۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • پردازشگر ۵ هسته ای
 • ۴۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۴۰ بازدید در هر لحظه
 • ترافیک ماهانه ۶۰ گیگابایت
ویژه

هاست وردپرس

پلن ۴
تومان ۱/۷۰۰/۰۰۰ سالیانه
 • سرور لینوکس (ایران)
 • ۵۰۰۰ مگابایت میزان فضا
 • پردازشگر ۸ هسته ای
 • ۸۰۰۰ مگابایت RAM
 • ۱۰۰ بازدید در هر لحظه
 • ترافیک ماهانه ۱۰۰ گیگابایت